Sedm základních součástí plánu

Pokud se chcete pustit do přípravy podnikového plánu, pamatujte na to, že forma následuje za funkčností. Plán se musí hodit k vašim přesným podnikovým potřebám. Důraz by se měl měnit podle toho, zda se jedná o první plán vznikající firmy nebo o plán zvyšování investic či řízení existujícího podniku. Ve většině případů je plán 20-30 stránkový dokument psaný jednoduchým obchodním jazykem, kde jsou zvýrazněné hlavní body, mnoho poznámek a několik tabulek a diagramů. Standardní plán by měl obsahovat sedm sekcí:
1. Stručný přehled – ten se sestavuje až naposledy a obsahuje především hlavní body plánu. Předpokládejte, že většina důležitých čtenářů bude číst pouze toto shrnutí.
2. Společnost – plán založení popisuje strategii vytvoření právnické osoby a jak bude rozděleno počáteční vlastnictví mezi zakladateli. Také obsahuje tabulku se seznamem startovních nákladů a financování. Plán pro existující firmu by měl popisovat právní formu podniku, podnikovou historii a poslední výkonnost.
3. Co prodáváte – popis produktů a služeb, které nabízíte. Zdůrazněte, proč zákazníci kupují tyto věci, jaké výhody tím získají a jaké problémy mají před tím, než koupí váš produkt nebo službu. Kolik stojí doručit, to co prodáváte.
4. Váš trh – popište váš cílový trh, včetně demografie, růstu a trendů. Zařaďte tabulku prognózy trhu. Popište povahu vašeho oboru a konkurentů.
5. Strategie a implementace – strategie je o zaměření. Zaměřte se na určité tržní segmenty, určité produkty a služby a distribuční cesty. Odhadněte váš prodej a náklady prodeje. Definujte termíny, rozpočet a specifické povinnosti.
6. Manažerský tým – jmenujte a charakterizujte klíčové členy týmu. Sestavte tabulku osobních nákladů. Sepište mezery řídicího týmu a jak je hodláte vyřešit.
7. Finanční projekt – popište svou finanční strategii, analýzu finanční rovnováhy, plánovaný zisk nebo ztrátu, tok peněz a finanční rozvahu.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com