Sedm strategií pro stálé inovace

Současné obchodní prostředí si žádá neustále nové myšlenky. I když však zásadní objevy mohou firmy katapultovat před konkurenci, takové výhody bývají často krátkodobé. Potřebný trvalý růst zajistí firmám pouze každodenní inovace prováděné zaměstnanci. Vyžaduje to podporu smyslu pro kolektivní cíl.

- Začíná to nahoře.
Jsou to vůdcové, kdo vytváří psychologické prostředí pro podporu inovativního myšlení.

- Je třeba zavést jasný směr.
Měnící se kultury vyžadují změny v myšlení a potřebují čas. Vidina jasného cíle pomůže tuto cestu urychlit.

- Otevřeně komunikujte.
Otevřená komunikace mezi zaměstnanci a managamentem vytváří atmosféru vzájemné důvěry. Nemůžete však očekávat první krok od zaměstnanců.

- Omezte byrokracii.
Inovativní myšlení nezávisí na velikosti firmy, ale na jejích systémech práce.

- Podporujte smysl pro vlastnictví.
Mentalita vlastnictví podpoří nové myšlenky. Když si je zaměstnanec vědom svých zájmů spojených se zájmy firmy, má silnější důvod více se snažit.

- Zajistěte důsledné uznání a hodnocení zaměstnanců.
Ohodnocení pouze jedince nebo týmu, který vymyslel či implementoval „velkou“ novou myšlenku nevytváří dobrou atmosféru pro podporu méně dramatických inovací.

- Tolerujte rizika a chyby.
Tolerance pro určitou míru selhání je nutná pro jakýkoli růst inovací.

- Omezte počet neúspěšných projektů a procesů.
Projekty a procesy, které již neznamenají přínos by měly uvolnit místo novým, progresivnějším.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher