Sedm pilířů aneb Jak čelit chaosu

Pokud se podíváme na stav současné ekonomiky – propouštění, ztrátu produktivity, reorganizace, stress, zahlcení informacemi - můžeme snadno dojít k názoru, že nejde o nic jiného, než o zmatek a chaos. Ale lze najít také určité klady – nové směřování, obnovení smyslu pro rodinné hodnoty, objevení významu vzdělávání, nové výzvy a příležitosti k růstu. Jak tedy v těchto neklidných dobách plných nejistoty udržet, nebo dokonce zvýšit produktivitu, jestliže si zaměstnanci nejsou jisti téměř ničím? Jak povzbudit jejich ducha? Existuje sedm základních pilířů, které umožňují tomuto chaosu čelit a v nichž spočívá síla podniku – hodnoty, zásady, silné stránky a talent, standardy, samostatnost, určení – směřování a odpovědnost.

O tyto pilíře se může opřít jak jednotlivec, tak celá organizace. Hodnoty jsou těžko postřehnutelné – silně však ovlivňují rozhodování, zvyky a životní styl. Týkají se rodiny, přátel, volného času, pocitu bezpečnosti, majetku atd. Zásady jsou našimi rádci, jak se zachovat v dané situaci – např. čestnost, upřímnost, důstojnost či trpělivost. Talent a silné stránky určují oblasti lidské činnost, kde má dotyčný větší šanci vyniknout. Standardy vymezují, jaké požadavky na sebe člověk klade, co od sebe očekává. Pokud dobře známe své hodnoty, zásady, klady, zápory, jsme schopni se lépe samostatně rozhodovat. Odpovědnost člověku umožňuje nebýt dobrovolnou obětí, postavit se výzvám života, učit se a přehodnocovat své myšlenky.

Jak tyto pilíře využít ve prospěch podniku? Prvním krokem je poučit o nich vedoucí pracovníky a povzbudit je k jejich prosazování. Nejde však jen o manažery – tyto aktivity by se měly procházet celou organizací, všemi jejími stupni. Je také potřeba obhájit jejich efektivnost a propagovat je vytvořením prostředí, v němž je umožněno samostatné rozhodování a osobní rozvoj.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher