Šaty dělají člověka

Šaty dělají člověka

I na vnějším vzhledu a oblečení záleží. Pro vedoucí pracovníky a obchodní ředitele to platí dvojnásob. Průzkum, který provedl časopis Sales and Marketing Magazine prokázal, že drtivá většina (80%) manažerů a ostatních vedoucích pracovníků by do svého oddělení nepřijala zaměstnance, který by byl nedbale oblečen. 94% respondentů si také myslí, že nevhodně oblečení obchodní zástupci neobstojí v konkurenci.

Lidé jsou „vizuální bytosti“. Jestliže například odbytový referent vejde do kanceláře svého potenciálního zákazníka a je nedbale oblečen (případně má tetování či piercing), klient si o něm automaticky udělá negativní obrázek. I kdyby byla jeho prezentace sebelepší, ztracenou důvěru už si nezíská. V sázce je image celé firmy.

I to, jak zaměstnanci mluví, hraje roli. Když používají slang nebo neslušná slova, dokazují klientům, že si jich dostatečně neváží. Někteří manažeři se proto účastní speciálních kurzů, týkajících se správného oblékání a vystupování a školí i své zaměstnance.
Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management