S dobrým chováním nejdál dojdeš

S neslušným chováním v jakékoli podobě se již pravděpodobně setkal každý. Časté je zejména skákání do řeči a neoprávněná kritika ze strany vedoucích pracovníků.

Na univerzitě v Michiganu byl nedávno na toto téma proveden průzkum. Bylo zjištěno, že neslušné chování se objevuje na amerických pracovištích velmi často. Paradoxně nejhorší byla situace u vedoucích pracovníků – zde se autor domnívá, že jde o určitý druh zneužívání moci. Vedoucí pracovníci jsou mnohdy velmi dobří odborníci co do své specializace, ale postrádají umění komunikovat s lidmi.

Dále bylo zjištěno, že ženy jsou terčem neslušného a hrubého chování o něco častěji než muži, protože se většinou nedovedou dost razantně bránit. Dalším důvodem může být to, že ženy jsou většinou zaměstnány na nižších postech ve společnosti – níže postavení pracovníci jsou podle uvedeného výzkumu napadáni častěji.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com