Role středního managementu ve firemním vzdělávání

Úkolem člověka odpovědného za vzdělávání druhých je pomáhat jim k dosažení těch nejlepších výsledků. Platí to i na půdě firem. Odpovědní manažeři vzdělávání by měli zaměstnancům poskytovat vzdělání v takové podobě, která jim pomůže uniknout od každodenního světa práce. Nejlépe toho přitom dosáhnout tím, využijí-li spolupráce s manažery na středních úrovních. Je třeba nejprve jim vysvětlit podstatu vzdělávání zaměstnanců a celkové výhody z něho plynoucí. Spolupráce pak bude pokračovat v konkrétních situacích tak, aby střední management skutečně pochopil, že vzdělávání zaměstnanců není jen jednou z věcí, na nichž by firma měla šetřit.

Střednímu managementu je třeba pomoci lépe určit nedostatky podřízených v souvislosti s konkrétními činnostmi. Mezinárodně se přitom hojně používá pojem assessment. Dále je důležité, aby si tito manažeři byli vědomi veškerých dostupných možností vzdělávání zaměstnanců. Většinou si například uvědomují nutnost existence firemní učebny, podceňují však již její podobu a vybavení a vůbec neuvažují například o kombinaci s e-learningem. V současné době se přitom stále více rozvíjí takzvané smíšené učení.

Efektivní vzdělávání zaměstnanců vyžaduje neustálou komunikaci mezi středním managementem a vzdělávacím oddělením. Zaměstnanci se v rámci vzdělávání stále ještě upínají ke klasickým učebnám a k e-learningu a podobným nástrojům mají často alespoň zpočátku nedůvěru. Toto je několik doporučení, jak danou situaci vyřešit:

- Založte středisko technické podpory (help desk).
- Zaveďte denní, týdenní či měsíční úřední hodiny.
- Navrhněte a udržujte vzdělávací portál, který může zahrnovat chatovací místnosti, elektronickou poštu, stránky s často kladenými dotazy, volbami možností vzdělávání atd.
- Vytvořte uživatelské skupiny tvořené zaměstnanci, manažery nebo zástupci oběma skupin.
- Nabízejte programy mentorování.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer