Rizika, která vaši firmu ohrožují zevnitř

Ilustrační snímek

Interní hrozby jsou naprosto reálné a ohrožují firmy stejně jako rizika externí. Majitelé a manažeři se často příliš soustřeďují na sledování externích hrozeb a rizik, ale přitom jim unikají právě ty uvnitř jejich vlastní firmy. Ať už jde o nezkušené zaměstnance, kteří nedovedou posoudit proveditelnost svých nápadů, nebo rozpadající se firemní vize, takové hrozby se prostě objevují. Neprojevují se jejich náznaky i ve vaší firmě? Web business2community.com doporučuje zaměřit se na ty následující.

Problémy se zaměstnanci

Vždy se ujistěte, že mladí a zatím nezkušení zaměstnanci pracují společně se zkušenými. Čerstvá krev je skvělá pro nové nápady a neotřelé myšlenky, ale zkušení zaměstnanci mohou proveditelnost těchto nových nápadů střízlivě posoudit právě díky svým zkušenostem a přehledu.

Zaměstnanci, jimž chybí angažovanost, pracují mnohem méně efektivně a je pravděpodobnější, že svou stávající pozici opustí. Stačí jim k tomu jen lehce lepší nabídka, protože je na jejich současné pozici nic nedrží. Kromě toho jsou často zdrojem problémů. Proto s nimi musíte komunikovat, nikdy se ale nesnižujte k útokům, kterými byste ukazovali nedostatek respektu. Například jim nikdy neříkejte, že mají být rádi, že vůbec nějakou práci mají. Takové agresivní útoky rozhodně ničemu nepomohou. Snažte se vytvořit pozitivní prostředí, kde nebude prostor pro škarohlídství. I když někteří lidé mohou být velmi negativní, nepoužívejte tuto skutečnost jako omluvu pro vaši vlastní negativitu.  

Slabá vize

Je skvělé, když se ve firmě nachází víc názorů na to, co je vizí vaší firmy. Umožňuje to flexibilitu a lepší přizpůsobování tomu, jak se vyvíjí potřeby vašich zákazníků. Buďte však opatrní, protože jádro této vize by mělo být neměnné a stabilní. Jinak můžete dospět až do bodu, kdy už není jasné, co onou vizí je. A i když jádro vaší vize přetrvává a zůstává, neznamená to, že byste nemohli pružně reagovat na měnící se požadavky zákazníků.

Stagnace vedoucí k bankrotu

Nikdy nedopusťte, aby vaše firma stagnovala. Firmy přežívají jen tehdy, když rostou. A aby rostly, jsou nezbytné inovace. Důležité je vytvořit prostředí, které usnadní zavádění a rozvíjení nových nápadů. Podporujte v tom své zaměstnance a umožněte jim inovace prosazovat.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com