Řízení změn v organizacích: teorie a praxe

V deregulovaném prostředí, kdy se nároky zákazníků stále zvyšují a konkurence roste, je změna v organizacích spíše pravidlem než výjimkou. Manažeři distribučních společností na sebe berou novou roli – nyní jsou nejen vedoucími a manažery, ale také organizátory změn a určitými průvodci zaměstnanců, kteří se s nimi musí vyrovnat. Článek popisuje řízení změn z hlediska manažera, charakteristiku změn a úlohy jednotlivých subjektů.

Řízení organizačních změn je proces, při kterém se uvádí lidé a kultura organizace do souladu s podnikovou strategií, organizační strukturou a business procesy. Změny mají tendenci vyvolávat v zaměstnancích emoční odezvu – zaměstnanci se zaměřují spíše na vlastní změnu a nikoli na svou práci, v důsledku čehož může dočasně klesnout jejich produktivita.

Je třeba si uvědomit, že i ten nejlepší softwarový balík je sám o sobě bezcenný, když jeho implementaci neprovází kvalitní proces řízení změn a když s ním zaměstnanci a klíčové zainteresované osoby nesouhlasí. Článek popisuje proces řízení změn v distribuční společnosti **Public Service Electric and Gas** z New Jersey, která zaměstnává více než 10 000 zákazníků a implementovala rozsáhlý systém SAP R/3.

Nejprve bylo nutné vytvořit projektový tým, který by se změnou zabýval. Vedoucí projektu zvolil osoby ze všech odvětví podniku, aby odpovědnost nespočívala jen na oddělení IT. Všichni zaměstnanci a interní zákazníci měli možnost se vyjádřit k tomu, jakým způsobem implementace ovlivní jejich práci a výkonnost. Měli také možnost sami navrhnout vhodné řešení.

Projektový tým měl ze strany vyššího vedení pevně stanovené odpovědnosti jednotlivých členů a věděl, jakých výsledků je třeba dosáhnout. K tomuto účelu byla vytvořena skupina měřítek a opatření. Vedoucí týmu úspěšně splnil svou roli zprostředkovatele zdrojů a řešení. Projektový tým funguje i nadále – změna není jednorázový proces, ale stále probíhá.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Industryclick Magazines - Rozcestník na webové časopisy o energetice a komponentách pro elektroenergetický průmysl.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Industryclick Magazines