Řízení týmu ve světě kolektivní práce

Zabijte, nebo budete zabiti. Tento krutý předpis dlouho sloužil jako model pro chod efektivního obchodu. Dnes se tato moudrost mění. Nová hesla a fráze jsou „spolupráce“, „sdílené vlastnictví“ a „běžné hodnoty“.

Stále více firem totiž zjišťuje, že staré způsoby podnikání jim nezajistí místo na dnešním rychlém trhu. Jak se mění hesla, mění se i metody efektivního vedení. Zde je několik způsobů vedení v novém světě kolektivní práce.

- Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.

- Efektivní vedoucí týmu definuje cíl a projekt, ale pak nechá na členy týmu, aby si sami určili, jak bude cíle dosaženo.

- Zapomeňte na striktní hierarchické uspořádání. Buďte se zaměstnanci spíše spolupracovníci.

- Nemyslete si, že jste nenahraditelní.

- Budujte si rozmanitý tým, vyhnete se konkurenci a hádkám.

-pk-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com