Psychometrické testování: klíč k nalezení pracovního místa

Důležitou složkou Britské asociace psychologů je oddělení psychologie práce. Jeho pracovníci uskutečňují tzv. psychometrické testy, které prostřednictvím vyplňovaných testů (v psané či elektronické formě) zjišťují vzdělání, schopnosti, nadání a sklony respondentů.

Psychometrické testy prováděné prostřednictvím Internetu jsou objektivní a levné, kromě toho však zkracují na polovinu čas mezi podáním žádosti o zaměstnání a uzavřením pracovní smlouvy.

Změny ve způsobu testování nejsou určeny pouze potřebami společností, ale také například zákonným požadavkem na rovnost příležitostí. Psychometrické testy často využívají ty společnosti, které chtějí prokázat svou poctivost při výběru lidí.

Ve snaze zabránit zneužívání psychometrických testů zavedla Britská asociace psychologů certifikáty, které mají garantovat způsobilost k tomuto druhu testování.

**Datum vydání: X/2001**

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online