Průvodce podporou rozhodování

Iniciativy podpory rozhodování jsou obecně velmi náročné, jak časově, tak i finančně. Musí se implementovat nové technologie, odpovědné osoby si musí rozdělit úlohy a povinnosti a také je třeba najít vhodné aplikace. Zbývá poslední, avšak neméně důležitá věc – nová metodologie.

Každý technický projekt (včetně aplikace pro podporu rozhodování) musí projít od počátku až do vlastní implementace šesti stadii:
1. Zdůvodnění. Je třeba vysvětlit, jaký konkrétní problém bude aplikace pro podporu rozhodování řešit.
2. Plánování.
3. Podniková analýza. Podrobná analýza problému či příležitosti, na které se bude při implementaci stavět.
4. Návrh. Vytvoří se určitý koncept řešení.
5. Vytvoření. Na základě tohoto konceptu se vytvoří konkrétní produkt, který musí splňovat mimo jiné i požadavky na návratnost investic v určitém časovém úseku.
6. Rozmístění. Finální produkt se implementuje (nebo začne prodávat) a vyhodnotí se jeho efektivita. Na základě tohoto hodnocení se určí, zda splňuje požadavky na návratnost investic či nikoli.

Protože prostředí pro podporu rozhodování se týká celé organizace, bylo potřeba přehodnotit dřívější postupy rozmístění systému. Dříve byly systémy určené jen pro konkrétní skupinu uživatelů z konkrétních oddělení či odvětví. Používané metodologie proto v rámci každého projektu nezohledňovaly strategické plánování, celopodnikovou analýzu, ani výběr vhodných technologií.

Autorka v článku navrhuje určitý rámec (infrastrukturu) pro projekty podpory rozhodování, jehož jednotlivé součásti jsou flexibilní. Mnoho projektů se dá provádět paralelně a jeden projekt může obsahovat více vedlejších projektů. V článku je vše vysvětleno na obrázcích a schématech.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review