Profesionálem za pomoci týmu

Profesionálem za pomoci týmu

Profesionalita je věcí, na níž si obvykle velmi zakládáme. Často se však na základě svých zkušeností domníváme, že jednáme profesionálně, ale z pohledu zákazníka či týmových kolegů se situace může jevit jinak. Nebylo by proto možná od věci prodiskutovat se svými spolupracovníky otázku, co si právě oni představují pod pojmem „profesionál“. Zde je několik podnětů k tomu, jak by záležitost mohla probíhat.

Rozdejte několik barevných papírů každému členovi vašeho týmu a na tabuli napište slovo profesionalita. Požádejte kolegy, aby chvilku přemýšleli nad tím, co pro ně význam tohoto slova znamená, jaké asociace s ním mají spojeny, co je pro ně v tomto směru důležité. Pak společně umístěte jejich názory na tabuli a uspořádejte je – nejčastější nejblíže ke klíčovému slovu. Následně se pusťte do diskuse o jednotlivých asociacích.

Nechte každého, aby ohodnotil na stupnici od 1 do 10, které vlastnosti jsou pro tým typické a pokuste se společně navrhnout, jak eliminovat ty záporné a jakým způsobem naopak podporovat jednání, jež je pro vaši pracovní skupinu přínosné.

**Datum vydání: V/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher