Proč jsou ženy lepšími manažery než muži

Manažerská práce již dávno není jen mužskou doménou, i když se tak stále snaží prezentovat. Ženy v moderní době zastávají v organizacích stále důležitější posty, jsou ředitelkami a majitelkami úspěšných firem. Jen v minulých deseti letech stoupl počet majitelek společností o 103%. Studie dokazují, že efektivní manažerský přístup dokáží zaujmout jak muži, tak i ženy. Zaměříme-li se však na tyto postupy blíže, obecně se zdá, že v manažerském umění momentálně vedou ženy. Otázka zní, proč tomu tak je.

Muže a ženy v managementu nedělí jen sociální, ale zejména biologické faktory. Vědci například hovoří o rozdílné stavbě ženského a mužského mozku. Mužský mozek je v průměru asi o 10% větší než mozek ženský, ženy však mají v průměru více nervových buněk, což jim umožňuje rychlejší přenos informací mezi levou (intuitivní) a pravou (vizuální) hemisférou. Muži v tomto směru využívají zejména hemisféry pravé.

Pohlaví v managementu obecně dělí i jejich celkový přístup k vedení. Muži více usilují o moc a vítězství, ženy spíše o spolupráci a kompromisy. Mezi základní ženské manažerské výhody patří:
- Ženy lépe řídí týmovou spolupráci.
- Ženy snadněji umožňují otevřenou komunikaci na pracovišti.
- Ženy raději nabízejí pomoc svým podřízeným.
- Ženy více tolerují odlišnosti.
- Ženy rychleji intuitivně odhalují pracovní problémy.
- Ženy lépe určují osobní odpovědnosti zaměstnanců a zajišťují efektivnější zpětnou vazbu.

Muži jsou zvyklí rozhodovat se spíše samostatně a velmi rychle. Daří se jim tedy lépe řídit jen krátkodobé úkoly. Ženy jsou obecně komunikativnější a mají menší problémy v interpersonálních vztazích. Je pro ně jednodušší vyjádřit osobní pocity a přesvědčení, tedy například chválit konkrétní zaměstnance či odpovídat na konkrétní dotazy podřízených. Ženy navíc ještě disponují i některými „drsnějšími“ vlastnostmi, které jsou mylně připisovány pouze mužům. To vše však platí v obecné rovině a rozhodně tedy nelze tvrdit, že by každá manažerka byla lepší než její mužští kolegové. Článek popisuje jen dispozice a obecné ženské manažerské předpoklady, nikoli stoprocentní realitu.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral