Představujeme digitální role (3/3): Strojové učení a DevOps

V nedávném článku jsme se zaměřili na to, jaké typy lidí v digitální éře nejvíc potřebujete a jak je sehnat. Už víme, kdo jsou UX designéři a vlastníci produktů, vývojáři a jejich manažeři.

Dnes si blíže představíme další skupiny technických talentů, bez nichž nemůže fungovat žádný digitální byznys. Experti na strojové učení pomáhají identifikovat problémy, které je třeba řešit. DevOps odborníci zase zajišťují nezbytné zdroje tak, aby vývojáři mohli pracovat.

Ilustrační snímek

Lidé v obou těchto rolích musí mít nadšení pro neustálé vzdělávání – technologie se totiž neustále vyvíjejí, upozorňuje článek na webu mckinsey.com.

Experti na strojové učení

Tito softwaroví inženýři si umějí hrát s daty a také dovedou pracovat ve škálovatelných výpočetních prostředích (Cloud, Hadoop atd.). Když potřebují, dovedou upravit algoritmy. A algoritmy strojového učení umějí dobře používat, protože:

  • Umějí vybrat ten správný model a zvolit proceduru učení tak, aby nejlépe odpovídala dostupným datům.
  • Vědí, jaké kompromisy se pojí s tím kterým přístupem.
  • Dovedou si představit, jak jednotlivé parametry ovlivňují strojové učení.

Data, která se používají, jsou často data zákaznická (zdrojem jsou sociální média nebo záznamy o objednávkách). Algoritmy strojového učení zde mohou pomoci. Hodnocením souborů dat a nalezením schémat a trendů je možné vybrat ta správná data, která jsou pro algoritmy strojového učení vhodná.

DevOps odborníci (odborníci na integraci vývoje  a provozních aktivit)

DevOps je výraz složený z anglických slov development (vývoj) a operations (provoz). Znamená pracovní postup, který integruje spolupráci mezi vývojovými a provozními týmy.

DevOps odborníci řídí digitální zdroje. Tato role vznikla s tím, jak se rozrůstá nabídka cloudové infrastruktury. Infrastrukturní zdroje (sítě, servery, sklady, aplikace a další služby) jsou dnes často poskytovány externě. Firmy proto potřebují své DevOps inženýry, kteří se v této oblasti vyznají.

Tito pracovníci vlastně vytvářejí nástroje, se kterými pak pracují vývojáři. Ti tak mají infrastrukturní zdroje k dispozici – stačí, aby klikli na příslušné tlačítko. Tradiční procesy přidělování dalších digitálních zdrojů byly zdlouhavé a komplikované.

Měli by umět používat technologie, které v oblasti infrastruktury umožňují automatizaci (Chef, Puppet a další), cloudové platformy (AWS, Azure a jiné) a pár dalších věcí. Musejí být také partnery svým kolegům z byznysu, aby jim mohli pomáhat řešit problémy tak, jak vyvstávají.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Klíčem k úspěchu v digitální éře jsou právě tito lidé

Aktuální

Představujeme digitální role (1/3): UX designéři a vlastníci produktů

Aktuální

Představujeme digitální role (2/3): Vývojáři a jejich manažeři

Aktuální

Představujeme digitální role (3/3): Strojové učení a DevOps