Pozor na základní chyby v malém podnikání

Článek shrnuje základní chyby, kterých se dopouštějí majitelé malých firem a radí, jak se jim vyhnout.

- Špatné místo se správným nápadem nebo naopak. Majitelé malých firem často chybují v tom, že neprovedou před zahájením podnikání dostatečný výzkum a vstoupí na trh na špatném místě se správnými produkty nebo naopak. Pak je třeba změnit místo nebo předmět podnikání, je však důležité si uvědomit, že tento proces může vést k dalším problémům.

- Málo těsta v troubě. Řada podniků selhává, protože si majitel špatně vypočítá čas, který bude potřeba k tomu, dostat se finančně na nohy. Když pak dojdou peníze, podnik končí. Pokud proto vidíte ve svém podnikání potenciál, zvažte úvěr.

- Nekompatibilní partneři. Mnoho malých podnikatelů zaměstná své přátele. Pak ale své kroky řídí spíše city než podle zájmů svého byznysu. Zacházejte s partnery jako s profesionály a najímejte pouze zaměstnance, kteří dobře umějí svou práci.

- Zaměstnanci, ze kterých se stanou záškodníci. Malé podniky často končí kvůli neefektivním zaměstnancům, kteří se chovají nečestně (např. kradou). Proto zaveďte bezpečnostní opatření ve svých provozovnách.

- Neprioritizování výdajů. V prvních letech investujte pouze do položek, které se úzce vztahují k vašemu podnikání a pomohou mu uspět a růst. Nákup drahého vozu nebo cesta kolem světa může počkat, až budete mít finanční rezervy.

- Chybějící plán. Malí podnikatelé často začínají jen proto, že vidí určitou příležitost. Bez vhodného plánu však mohou dlouhodobě ztrácet. Je tedy třeba sepsat časově rozvržený plán a vymezit si, jak dosáhnout svých cílů.

- Byznys zastíní soukromý život. Neberte své podnikání jako obsesi. Snažte se, aby pro vás bylo zajímavým koníčkem, který vám zároveň vydělá peníze. Měli byste si vždy najít čas na odpočinek a oživení.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com