Pověst firmy nad zlato

Společnosti s příkladnou pověstí přitahují a udržují top talenty. Ale proč jsou některé společnosti úspěšnější v budování dobré pověsti než jiné? Některé podniky jasně vyčnívají nad ostatní díky své celkové pověsti i své podnikové politice. K určení pozice společnosti na tomto poli může sloužit každoroční Reputation Quotient (RQ), který měří a zkoumá Harris Interactive a Reputation Institute. Toto měření ale většinou zahrnuje pouze velké a známé společnosti. Určující by měl pro společnost být smysluplný etický program a hodnoty, občanské aktivity a vysoký stupeň spokojenosti zákazníků.

Nejdiskutovanější otázkou pro zaměstnance je, zda s nimi společnost počítá při procesu managementu pověsti. Zaměstnanci totiž jsou hlavní složkou při tvorbě dobré pověsti firmy. Společnost si z nich musí vychovat loajální vyslance. Aby se tak stalo, musí vytvořit podnikovou kulturu, která bude zaměstnance podporovat a motivovat. Společnosti s dobrou pověstí kladou velký důraz na komunikaci se zaměstnanci a snaží se v nich vypěstovat pocit zplnomocnění a vlastnictví.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal