Poskytnutí vhodného pracovního místa pro osobu s postižením - Současná situace v USA

Zákon ukládá zaměstnavatelům ve Spojených státech povinnost poskytnout lidem s postižením „rozumné pracovní místo“. Tato povinnost obvykle odpadá v případě, že zaměstnavatel o postižení zaměstnance neví. V opačném případě však existuje po celou dobu trvání pracovního poměru.

Skutečná míra závaznosti zákona o lidech s postižením často závisí na okolnostech a na legislativě konkrétního státu. V současné době lze v jednotlivých státech USA vysledovat několik trendů, např.

*Washington*
Povinnost k poskytnutí vhodného pracovního místa může vzniknout ještě dříve, než o to zaměstnanec sám formálně požádá. Autor příspěvku demonstruje tuto skutečnost na případu pracovníka, u něhož byla diagnostikována roztroušená skleróza.

*Kalifornie*
Příslušný zákon zavazuje zaměstnavatele k hledání řešení v rámci dialogu se zaměstnancem. Zaměstnavatel musí zaměstnanci nabídnout jiné pracovní příležitosti a zjistit, zda má o ně zájem.

*Oregon*
Povinnost zaměstnavatele přizpůsobit se fyzickému nebo mentálnímu narušení zaměstnance začíná v okamžiku, kdy se objeví podezření na pokles výkonnosti v důsledku tohoto narušení. Pokud však zaměstnanec své postižení popře, povinnost zaměstnavatele zaniká.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com