Podstata správy znalostí: jak ji lépe pochopit

Autoři se v článku zabývají podstatou správy znalostí a tím, jak je chápána mezi veřejností. Tvrdí také, že s pomocí znalostního inženýrství se dají vytvořit lepší a úspěšnější řešení správy znalostí, protože právě tento obor napomáhá k lepšímu pochopení správy znalostí jako takové.

Autoři se v prezentaci zaměřují zejména na pět aspektů praktických znalostí, které hrají roli v činnosti a uvažování lidí, kteří mají správu znalostí na starosti. Zejména se jedná o následující aspekty:
* Hodnota a funkce znalostí.
* Aktivátor a hnací mechanismus znalostí.
* Dva stavy a tři konverze individuálních znalostí.
* Logika navazování kontaktů – networkingu (přirozená organizace znalostí).
* Manipulace se znalostmi.

Znalostní inženýrství je způsob, jak přeměnit implicitní znalosti odborníků na explicitní s použitím automatizačních modelů. Příklady takové automatizace mohou být například automatické vyhodnocování daňových přiznání, automatická diagnostika poruch strojů, automatické programování apod.

V dalším oddílu prezentace se autoři zabývají tím, co způsobuje největší nedostatky a problémy ve správě znalostí. Zde se jedná zejména o:
* Nedostatečnou motivaci ke sdílení znalostí,
* Problémy při transformaci implicitních znalostí na explicitní,
* Nedostatek transparentnosti datových skladů a
* Informační architektury a nedostatečnou integraci správy znalostí s podnikovými procesy.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com