Podniková etika - námět k diskusi

Cílem článku je podnítit diskusi o kritických otázkách týkajících se podnikové etiky a nabídnout pomocnou ruku při komunikaci o etických problémech ve firmě. Co znamená jednat eticky? Co je etika? Jde jednak o systém morálních zásad a jednak o obor filozofie zabývající se dobrem a zlem a morální podstatou motivů jednání a jeho důsledků. Etické zásady a morálka se liší v závislosti na osobě, motivy našeho jednání ovlivňuje situace. Svoji roli hrají také vžité představy a předsudky. Co ovlivňuje naši etiku? Veškeré naše zkušenosti s okolím, vrstevníky, náboženstvím, lidmi…

Pokud se s etickými problémy potýkáte ve vaší firmě či oddělení, zkuste nejprve objevit smysl, který má vysoká morálka pro podnik. Dostaňte etiku do středu zájmu – diskutujte o jejím přínosu pro společnost. Každá firma má své „legendy“ – pozitivní příklady, které kladně působí na okolí. Správné chování si zaslouží ocenění. Nejlepším příkladem pak musíte být vy sami. Je třeba stanovit hranice toho, co je přípustné a co nikoliv a demonstrovat na příkladech. Diskutujte o etických otázkách se zaměstnanci – respektujte odlišnosti v jejich vnímání věci.

Propojte etiku s dosahováním osobních či týmových cílů a obchodní strategií – morálka se promítá do jednání se zákazníky, stanovování cen, přijímání zaměstnanců… Udržujte si zpětnou vazbu – zjišťujte, jak zaměstnanci na vaše podněty reagují a jak se vaše snahy promítají do jejich jednání. K dosažení cíle vám pomůže také názor třetí strany, jakéhosi poradce, který může pomoci posoudit problémové záležitosti.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher