Podnikatelská etika není přepych

Podnikatelská etika není přepych

Dosud bylo zvykem okolo tohoto tématu chodit po špičkách nebo jej považovat za vhodné leda tak pro obchodní akademii. Anketa vedená na toto téma a případ řady severoamerických společností však dávají tušit opak.

Ve volném podnikání se samozřejmě všechny společnosti snaží dosáhnout zisku a být konkurenceschopné, měly by však svým zaměstnancům zdůraznit, že se tak nesmí dít na úkor etických principů. Společnosti mívají dán svůj etický kodex, ten je však často pouze cárem papíru visícím někde na zdi. Morální zásady a etiku chování podniku určují vždy lidé ve vedení – studie jasně dokazují, že zbytek má tendenci chovat se podle nich.

Dobrý manažer se snaží vytvořit patřičné etické prostředí ve firmě, některé společnosti se dokonce nebojí zdůrazňovat dodržování morálních zásad stejně jako dobrý plat – etika a pověst podniku je také součástí odměny zaměstnance.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com