Plánování práce v terénu úzce souvisí se správou majetku

Systémy řízení energetických společností (WMS) se zaměřují na činnost řadových pracovníků a nyní se navíc rozšiřují o rozhraní pro komunikaci se skupinami marketingového a strategického plánování. Ve Spojených státech lze obecně pozorovat velký důraz na správu aktiv a na doplňování systémů WMS o nové informace.

Správa majetku se může promítnout i do rozhodnutí vydaných vedením firmy: zohledňuje-li například softwarový systém význam jednotlivých aktiv (např. rozsah oblasti, kterou obsluhuje konkrétní vypínač), dokáže pro ně lépe naplánovat údržbářské práce.

Důsledek uvedeného trendu je, že se do správy aktiv zapojuje více lidí a informace o libovolných aspektech práce v terénu mají k dispozici zaměstnanci na všech úrovních – od montérů, až po finančního ředitele.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World