Plán B aneb Vždy připraven

I ten nejlepší plán se může dostat do slepé uličky – to je přirozené nebezpečí skrývající se v každém projektu. jen velmi vzácně vše běží od počátku tak, jak bylo předvídáno a určeno, beze změn. Řešením je přizpůsobivost a schopnost vypracovat životaschopný náhradní postup v potřebném okamžiku. Proč? Dva základní důvody – vyšší výkonnost vlastního týmu a lepší zákaznické služby. Umění vypracovat alternativní řešení je pro manažera prostředkem, jak se vyhnout finančním i časovým ztrátám. Nepředvídat možnost krize může vyústit v nedodržení termínů, nutnost najmout další pracovníky nebo konzultanty, nedostatek zaměstnanců pro souběžně připravovaný projekt… To může vést k nekvalitně odvedené práci – negativní dopad na vztahy se zákazníkem a morálku zaměstnanců je zřejmý.

Jak postupovat, pokud nechcete být překvapeni nenadálými událostmi? Zvažte všechny eventuality – bezproblémový i katastrofický scénář. Posilte zdroje svých možností – prozkoumejte, co se skrývá ve vaší „KPZPM“ – neboli krabičce poslední záchrany připraveného manažera: možnosti dodatečného financování, možnosti organizace pracovní činnosti, schopnosti členů týmu atd. Buďte tvořiví – mějte v záloze nejméně jeden alternativní postup, až přijde problém, budete připraveni – ujistěte se, že je toto řešení realizovatelné. Pokud se pro něj rozhodnete, nezapomeňte o něm adekvátně informovat klienta i členy týmu a vyjasnit podrobnosti. Neexistuje způsob, jak předvídat všechny možnosti, proto zůstávejte flexibilní, tak abyste si mohli říci, že jste úkol splnili efektivně, aniž byste porušili pravidla etiky, kultury a morálky.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online