Partnerství jako obchodní model

Obchodní partnerství jde ruku v ruce s vývojem v současné ekonomice, či chcete-li v digitalizovaném světě. Tomuto fenoménu nahrávají také zvýšené požadavky na interakci a komunikaci mezi jednotlivci i společnostmi a tendence ke slučování, fúzím a akvizicím umožňujícím společnostem zvýšit své kapacity i schopnosti. Strategie a technologie jsou v moderní společnosti klíčovými faktory vedoucími k úspěchu. V globální ekonomice pak důležitost strategií roste díky mnohotvárnosti trhu. Pokud chceme příklad pro důležitost technologií, stačí se podívat na dopad vývoje ve výpočetní technice či v oblasti internetu.

S tím, jak nabývají informace na důležitosti, stávají se lidé prostředkem zajišťujícím konkurenceschopnost firmy. Podíváme-li se na významné světové firmy podnikající v oblasti IT, shledáme, že uplatňují velmi aktivní politiku v sektoru náboru, získání a udržení těch nejlepších zaměstnanců. Tyto firmy také úzce spolupracují – požadavky jejich oboru totiž umocňují potřebu lepší vnitropodnikové i mezifiremní spolupráce. V těchto podmínkách tedy není otázkou, zda využít výhod kooperace s obchodními partnery, ale jak toho dosáhnout co nejrychleji.

Dalším logickým krokem je, aby se strategické obchodní partnerství změnilo z nástroje sloužícího k překonání konkurence v běžně uplatňovaný model. Aby toho bylo možné dosáhnout, je nutné porozumět mechanismům, s jejichž pomocí je možné začlenit tuto taktiku do systému organizace. Strategické partnerství musí vycházet z nejvyššího vedení a stát se součástí každodenní spolupráce. Každou firmu tvoří dvě složky – materiální (výroba, dodávky, řízení procesů…) a ideová (vize, hodnoty, etika a kultura). Ty jsou neodělitelné – kontinuální partnerská spolupráce je způsobem, jak rozvíjet obě současně.

Zdroj: Partnering Intelligence
Zobrazit přehled článků ze zdroje Partnering Intelligence