Outsourcing procesu objednávání vzdělávacích služeb prostřednictvím portálu EduCity

Profesní vzdělávání zaměstnanců patří mezi investice, které se každý zaměstnavatel snaží optimalizovat.

Od dodavatelů vzdělávání je požadována co nejvyšší kvalita za nejnižší možnou cenu. Je však nutné počítat i s režií celého procesu a stále rostoucími personálními náklady u vlastních zaměstnanců, kteří tyto služby zajišťují.

Ilustrační snímek

Největší portál s nabídkou školení a kurzů v ČR EduCity vám proto nabízí službu outsourcingu části nebo i celého procesu výběru, objednávání a fakturace vzdělávacích služeb u dodavatelů.

Významná úspora personálních nákladů

Náklady na zaměstnance patří k největším nákladovým položkám ve firmě. Kromě mzdy, která tvoří pouze zlomek, se tyto skládají z celé řady položek, které přímo či nepřímo souvisí s procesem výběru a náboru, zaškolení, režie, dovolené, odvodů, nákladů na případný outplacement atd.

Celkové náklady na zaměstnance, jehož měsíční mzda je např. 50 tisíc Kč hrubého, dosahují 150-200 tis. měsíčně a často i více.

Mnoho procesů, které si dříve firmy běžně zajišťovaly interně, se dnes i díky nástupu moderních technologií vyplatí outsourcovat. Mezi tyto patří i proces firemního vzdělávání, a to především část související s nákupem externích služeb.

Výhody outsourcingu procesu objednávání školení a kurzů

Outsourcing se vyplácí jak větším firmám, kde se objednává relativně velké množství kurzů, tak i malým a středním organizacím, pro které je zbytečné zaměstnávat specialistu na oblast vzdělávání.

Hlavní výhody outsourcingu:

  • Snížení personálních nákladů a administrativy, pracovníky můžete přesunout na kvalifikovanější práci.

  • Díky jednomu fakturačnímu partnerovi dochází k výraznému snížení počtu dodavatelů, a tím i objednávek a účetních dokladů.

  • Lepší vyjednávací pozice vůči dodavatelům vzdělávání a přehled o trhu.

  • Využití elektronického katalogu kurzů vázaného na rozpočty.

  • Lepší finanční kontrola nad celým vzdělávacím procesem.

Proč se v outsourcingu spoléhat na EduCity?

EduCity je první portál v ČR, který od roku 2003 nabízí největší nabídku školení, kurzů, konferencí a poradenských služeb. V současné době zde najdete přes 50 tisíc veřejných i na míru připravovaných školení a kurzů.

Máme kontakty napříč celým trhem a regiony. Ročně absolvujeme osobní jednání s téměř 1000 dodavateli vzdělávání a poradenství v ČR. Jsme nezávislí na konkrétní firmě či poradci, pracujeme pro vás a vybíráme dodavatele tak, aby to pro vás bylo výhodné.

Před několika lety portál EduCity nabízel své služby velké společnosti,
která sice řešila mnoho školení a kurzů interními lektory, na druhou stranu nakupovala i mnoho externích vzdělávacích služeb.

Pro tento účel disponovala čtyřmi pracovníky, kteří řešili proces zajištění objednávání a realizace externích školení i kurzů a programů na míru.

Díky řešení EduCity se během krátké doby podařilo nahradit administrativní práci čtyř lidí samoobslužným systémem propojeným s procesem schvalování účasti na kurzech a jedním interním člověkem, který řeší poptávky a výběrová řízení u nákupu vzdělávacích služeb, a to pouze z cca poloviny své pracovní doby.

EduCity spolupracuje s největším počtem dodavatelů na trhu vzdělávání v ČR přes 250 klientů, 3 tisíce zaregistrovaných dodavatelů, 50 tisíc kurzů online.

Kromě úspor spojených s outsourcingem procesu objednávání a fakturace vám můžeme nabídnout i další přidanou hodnotu spojenou s doporučováním vhodných dodavatelů, vyjednávání o ceně a ověřování referencí.

Možnost využití LMS systému Moje EduCity

EduCity navíc disponuje vlastním LMS systémem Moje EduCity, který vám poskytne elektronický katalog kurzů, schvalovací workflow, reporty, plánování a evidenci spojenou se vzdělávacím procesem ve firmě. Outsourcing však může být řešen i bez využívání systému Moje EduCity.

Máte již vlastní funkční informační systém? Poskytneme vám potřebná data – kurzy, profily dodavatelů, ceny a další.

Zajistěte si představení outsourcingu i ve vaší firmě

Kontaktujte nás pro prezentaci procesu outsourcingu ve vaší společnosti. Volejte p. Bartičku na tel. 731 169 890 nebo pište na outsourcing@educity.cz.