Outsourcing IT: Co, jak, proč...

Přibývá firem, které řeší určitou oblast ve svém podnikání spoluprací s externím dodavatelem. Velmi časté je to v IT. Obrátit se lze na personální agenturu nebo na společnost, která se specializuje právě na outsourcing v IT oblasti. Konkrétní rozsah spolupráce závisí na daném projektu nebo obchodním dodavateli a také obchodní strategii firmy.

Hlavním důvodem využívání outsourcingu je časová tíseň a chybějící kapacity na konkrétní projekt, které by po jeho dokončení nemusely najít ve firmě uplatnění. Výhodou je pochopitelně i finanční úspora.

Podstatné je, aby outsourcovaní pracovníci byli kvalitní a měli znalosti na patřičné úrovni. Nejosvědčenějším způsobem prokázání kvalifikace je předložení výsledků projektů, na kterých se uchazeč v minulosti podílel. Firma se rozhoduje na základě pohovoru. Spolupráce na projektu probíhá podle společně odsouhlaseného plánu.

Outsourcing má své výhody i pro samotné IT odborníky. Kromě finanční motivace si mohou vybrat projekt, který pro ně bude zajímavý a přinese zkušenosti. Důležitá je pro ně také flexibilita, nevázanost na zaměstnavatele, kreativita a přístup k novým technologiím.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz