Osvěžující pracovní porady? Proč ne

Nejlepší pracovní setkání a porady mají pozitivní vliv na své účastníky ještě dlouho po svém zakončení – měly by probíhat v srdečném a nadšeném duchu a dodávat energii členům týmu, přinášet oboustranný a plodný dialog, nové vize a probouzet vzájemný respekt a úctu mezi jejich účastníky. Porady jsou o komunikaci a setkávání tváří v tvář, řešení problémů – vedoucí by měl spíše naslouchat než mluvit.

Nasloucháním pěstujete otevřenou komunikaci mezi ostatními – nesnažte se uchvátit veškerý prostor pro sebe – porada není prezentace. Podělte se o svoji vizi – porady poskytují živnou půdu pro její rozvoj. Vize je základním kamenem budoucnosti pro podnik i jeho zaměstnance a jeho kapitálem. Sdílením svých představ umožníte svým kolegům se na nich podílet. Respekt neznamená nemít odlišný názor, občasná prudší výměna názorů je docela normální a občas nezbytná.

Efektivní způsob vedení kolektivu předpokládá schopnost porozumění důležitosti poznávacího procesu v intelektuálním růstu a pomoc ostatním přemýšlet, učit se a řešit problémy. Řízení je spíše o udržení řádu a pořádku, než o kontrole ostatních – na konci každé porady proveďte shrnutí a stanovení příštích úkolů. Podstatou je vybudovat aktivní tým se svébytným duchem.
Zdroj: Edu-Leadership - informace o úspěšném vedení lidí, motivaci, týmové práci a efektivním řízení organizace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Edu-Leadership