Organizovaným intranetem k vyšší produktivitě práce II.

Podnikové intranety vyžadují nové a nové informace. Sítě se tak velmi rychle zahltí. Neorganizovaná síť informací pak vede k nižší produktivitě práce. Za účelem lepší orientace na intranetu jsou vytvářeny nejrůznější vyhledavače. Většina z nich má však stejný problém: efektivní vyhledávání vyžaduje to, aby uživatel znal klíčová slova příslušného vyhledavače dříve, než začne vůbec něco hledat. Uživatelé intranetu i Internetu jsou tak stále častěji stresováni pouhou složitostí vyhledavače.

Informace je třeba automaticky a systematicky třídit. Dnes je již tato technologie běžná a v mnohém vyhledavače nahrazuje. Prohlíží jednotlivé stránky a automaticky vytváří adresářové struktury či orientované stromy na základě zadaných parametrů. Intranetoví vývojáři by se proto měli soustředit na vytváření algoritmů, které budou schopny odlišit rozdílné významy jednoho slova a naopak spojovat stejné pojmy. Ty je třeba propojit s metadaty.

Práci s metadaty vždy předchází vybudování konkrétní systematiky jejich zadávání. Bohužel však neplatí, že by metadata spolu s vhodnou systematikou znamenala pro intranet univerzální řešení. Vždy bude záležet na lidech a ti jsou dosud příliš mnoho vázáni na klasické vyhledavače a logická slova typu AND a OR. Teorie systematického třídění informací jim připadá stejně složitá jako vyhledavače, nemají v ní zatím důvěru. Na motivaci pracovníků v tomto smyslu bude třeba ještě pracovat, zvláště nyní, když je o tuto technologii mezi společnostmi stále větší zájem.

Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal

Články v sérii

Aktuální

Organizovaným intranetem k vyšší produktivitě práce

Aktuální

Organizovaným intranetem k vyšší produktivitě práce II.