Organizační schéma se vyplatí

Organizační schéma se vyplatí

Organizační schéma slouží zaměstnancům k tomu, aby pochopili strukturu firmy. Často je však spíše mystifikuje a mate, takže strukturu firmy dobře nechápou. Schéma lze přitom velmi efektivně využít jako manažerský nástroj pro lepší dosahování firemních cílů. Článek nejprve představuje standardní a matoucí schéma, nakonec popisuje schéma efektivní a jeho využití.

Standardní organizační schéma je formálním vyjádřením struktury firmy. Zaměstnancům by mělo ukázat její silné stránky. Zatímco schéma ale vesměs definuje povinnosti jednotlivých členů organizace, skutečná síla firmy tkví v komunikaci. Schéma má nejčastěji tvar pyramidy. Vrchol tvoří odpovědné osoby ve vedení, směrem dolů následují jejich podřízení na různých úrovních.

Pokud ve firmě chybí jasně definované funkční vztahy nebo příliš často dochází k jejich změně, není dost dobře možné vytvářet organizační schéma a vznikají výše uvedené zmatky. Schéma je velice proaktivní nástroj. Zaměstnancům by mělo jasně ukázat, kdo pracuje s kým a pod jakým vedením. Dokáží se pak lépe zorientovat v interakcích s kolegy a zjistí, kdo je za co odpovědný.

V současné době existuje řada softwarových řešení pro zpracování organizačních schémat. Ta dokáží vytvořit plochá, horizontální schémata firemních struktur a usnadnit tak interní proces komunikace a inovace.
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management