Omluva se počítá

Ne každému se lehce říká nahlas: „Omlouvám se, udělal jsem chybu.“ Ředitelé a výkonní pracovníci vůbec by to však zvládat měli. Jsou totiž veřejnou tváří svých podniků a správně pronesená omluva je mnohdy může zachránit před nemalými problémy, ať již osobními či podnikovými. Jasným příkladem všem výkonným pracovníkům může být v této souvislosti Henry Paulson, Jr., prezident a výkonný ředitel společnosti **Goldman Sachs Group**.

Henry Paulson se na jedné tiskové konferenci vyjádřil v tom smyslu, že nechce působit bezcitně, nicméně 80 až 85 procent zaměstnanců podniku naprosto nijak nepřispělo k jeho celkovému úspěchu. Jeho projev se setkal s okamžitou negativní reakcí. Paulson tedy neváhal a namísto obhajování svého původního názoru se dvaceti tisícům zaměstnanců společnosti následně omluvil prostřednictvím hlasové pošty. Omluvou prokázal svou sílu, nikoli slabost. Z toho lze pro ostatní výkonné pracovníky vyvodit několik důležitých závěrů:

- Neste odpovědnost. Paulson si uvědomil nevhodnost svých poznámek a odpovědně se za ně omluvil.
- Jednejte rychle. Paulson svou omluvu tlumočil zaměstnancům osobně a zbytečně ji neodkládal.
- Budujte firemní kulturu. Paulson si uvědomil svou chybu v upřednostňování individuálních zásluh před týmovými a rozhodl se spolu se svým názorem změnit i kulturu celé společnosti.
- Komunikujte upřímně. Paulson pro svou omluvu zvolil technologii hlasové pošty, která mu dala možnost demonstrovat zaměstnancům jeho upřímné emoce. E-mail by mohl být v tomto smyslu špatně vykládán.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: ChiefExecutive.net - americký magazín pro top manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje ChiefExecutive.net