OECD: Česko potřebuje více konkurence a kratší mateřskou

Ilustrační snímek

Česká ekonomika poroste. Vyplývá to z nejnovější zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s doporučeními pro Českou republiku. Zatímco v roce 2013 klesl hrubý domácí produkt České republiky o 0,9 %, letos poroste o 1,1 % a v roce 2015 dokonce o 2,3 %. Bude to však vyžadovat určité kroky ve třech specifických oblastech, které jsou pro posílení tuzemské ekonomiky klíčové. Které to jsou?

1. Podpora oživení a potenciálního růstu ekonomiky

- Udržení akomodační měnové politiky dokud definitivně neustoupí rizika deflace.

- Zachování neutrální fiskální politiky do nástupu oživení ekonomiky.

- Zajištění fiskální udržitelnosti prostřednictvím zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a diverzifikace zdrojů příjmů pro důchodce.

- Hledání shody na důležitých reformních iniciativách a zavedení nezávislé fiskální rady s širokými kompetencemi.

2. Posilování konkurence

- Zlepšení manažerské integrity státem vlastněných podniků. Privatizace zbývajících státních podniků a souvisejících činností.

- Odhalování kartleů a zejména pak tzv. „bid-riggingu“ - zakázaných dohod o ovlivňování nabídek mezi uchazeči o veřejné zakázky.

- Zajistěte nezávislosti všech regulátorů, zlepšení koordinace mezi orgánem pro hospodářskou soutěž a regulačními orgány a společného přístupu k tomu, co představuje správnou definici dominantního postavení na trhu.

3. Zlepšování dovedností a přechodu ze škol do zaměstnání

- Podpora zaměstnavatelů ve vzdělávání nekvalifikovaných pracovníků prostřednictvím daňových úlev nebo cíleného snižování příspěvků na sociální zabezpečení. Zavedení minimální pracovní mzdy pro mladé lidi ve spojení s  odbornou přípravou.

- Zvyšování zapojení soukromých zaměstnavatelů do odborného vzdělávání.

- Zajištění kvality terciálního vzdělávání mimo jiné zavedením poplatků za studium.

- Posílení zapojení žen do trhu práce prostřednictvím dostatečných a dostupných zařízení pro péči o děti. V závislosti na tom také snížení délky trvání rodičovské dovolené a nahrazení části rodičovského příspěvku poukázkami na péči o děti (tzv. childcare vouchers.).

Podrobnější shrnutí výsledků zprávy OECD Economic Survey of Czech Republic 2014 a jednotlivých doporučení najdete na adrese http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-czech-republic.htm

-kk-

Zdroj: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) - mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)