Ochrana příjmů a deregulované prostředí

V mnoha společnostech rozvinutého světa není ochrana příjmů hlavním cílem managementu, ale stručná analýza ukáže, že by měly být. Je zřejmé, že přístup starších monopolních společností byl volnější, konkurence ale vše mění. V rozvíjejících se zemích je ochrana příjmů hlavním cílem. Článek hodnotí příčiny ztrát, které jsou způsobené technickým zařízením či jiným způsobem. Dále poukazuje na řešení pomocí moderních měřicích technologií a rozebírá strategii ochrany.

*Rok vydání:* 10/1998
Zdroj: Metering.com - novinky ze světa měření spotřeby energií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Metering.com