Occamova břitva a cesta k vůdcovskému úspěchu

Occamova břitva je označení pro princip, který ve vědě nepřipouští existenci jiných věcí než těch, které jsou nezbytné, jednoduše řečeno „čím jednodušší, tím lepší.“ Tentýž princip se dá aplikovat i na oblast managementu a vůdcovství. Článek se tak snaží o co nejjednodušší definici vůdcovství: vést znamená sledovat, kam směřujeme. Naše cesta k vůdcovství pak zahrnuje osobní odevzdání, sebevědomí a vizi.

Prvním krokem na cestě k vůdcovství je rozhodnutí, kam vůbec chceme dojít, jak a s kým. Druhý krok pak spočívá v sebevědomém přístupu k dosažení konce cesty. Vůdce si musí uvědomit své slabé a silné stránky a pracovat na vlastním zlepšení. Stejně tak by měl předvídat nebezpečí a nástrahy své dlouhé cesty a nebát se postavit se jim. K tomu všemu potřebuje jasnou vizi, představu o tom, kým je a kam chce být. Nalezení vlastní vize není jednoduché a může trvat dlouhé roky. Jakmile jí však člověk dosáhne, měl by si uvědomit, že již nikdy nemůže jako vůdce zcela zklamat. Vůdcem jej nedělají dílčí úspěchy nebo prohry, ale právě cesta k individuální vizi, kterou absolvoval.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com