Nový a netradiční zaměstnanecký benefit, který sklízí úspěchy nejen u zahraničních firem

Odhalte benefit nové generace, díky kterému si získáte nejen srdce svých zaměstnanců, ale pozitivně podpoříte i celofiremní kulturu.

Marek Grufík, Finly.cz

Obecně známé benefity jistě dobře znáte a bylo o nich napsáno již mnoho. Proto jsem se zaměřil na novinky z řad těch netradičních, které využívá stále více společností. Pojďme se podívat na přínosy, které přináší podpora finančního zdraví zaměstnanců.

Peníze jsou všude kolem nás. Jen škoda, že nás o nich škola nic nenaučila, a to především z pohledu finančního plánování. Mám na mysli celou oblast osobních financí, do které patří nejen finanční produkty, jako jsou úvěry na bydlení, osobní půjčky, životní a neživotní pojištění, spoření nebo investice, ale také přehled příjmů a výdajů nebo správné nastavení finančních pilířů, které plní roli prevence proti finančním problémům.

Ve finančním plánování nejde pouze o produkty, ale o jejich správné začlenění do osobního nebo rodinného rozpočtu. A právě finanční vzdělání a schopnost plánování je základním předpokladem spokojeného a zdravého finančního života. Jinak řečeno, spokojený a finančně zajištěný zaměstnanec je to nejlepší, co si může firma přát.

Krátce se vrátím k finančním pilířům, které jsou naprostým základem pro stabilní rodinný rozpočet. Bez nich sebe i svou rodinu vystavujete rizikům, které dokáží váš život změnit k nepoznání. Většinou na to přijdete až ve chvíli, kdy je bohužel pozdě.

Na několika příkladech vám představím, jak vypadá jedna z možných forem finančního plánování, a ne nadarmo začneme u již zmíněných finančních pilířů.

Pilíře a cíle - finly.cz

Otázky k zamyšlení:

 1. Máte dostatečně zajištěný příjem? Pokud byste nemohli dlouhodobě pracovat a váš příjem se snížil na 60 % nebo o něj zcela přijdete, vyjdete měsíčně se svými penězi? Nebo bude váš rozpočet záporný a budete muset výrazně snížit svůj životní standard?
 2. Máte dostatečně chráněný majetek? Pokud by přišel požár, nahradí vám pojišťovna ztrátu nebo poškození v plné míře nebo budete muset opravy financovat z vlastního?
 3. Máte na běžném nebo spořícím účtu 3 až 5násobek svého měsíčního příjmu? Pokud přijdou nenadálé výdaje (koupě nové pračky, myčky nebo oprava auta apod.), máte finanční rezervu nebo si půjdete půjčit cizí peníze a budete platit úroky?

Příjmy a výdaje - finly.cz

Otázky k zamyšlení:

 1. Znáte své měsíční příjmy? Zde si troufám říct, že máte dokonalý přehled.
 2. Máte přehled, za co své peníze měsíčně utratíte? Zde doporučuji projít jednotlivé položky níže (seznam nejčastějších výdajů) a sečíst jednotlivé výdaje. Tak si možná poprvé v životě vytvoříte svou finanční bilanci.
 3. Zůstává vám měsíčně dostatek peněz, abyste si mohli spořit na budoucí výdaje? Nebo si raději v budoucnu půjčíte a zatížíte svůj rozpočet dalšími úroky?

Seznam nejčastějších výdajů: Bydlení (nájem a inkaso), jídlo a ostatní nákupy, auto a jiné dopravní prostředky (PHM a servis), veřejná doprava, telefon a mobil, oblečení, hobby a koníčky, krása, vzdělání, restaurace, kultura, cigarety a alkohol, léky, dárky, dovolené, výživné, ostatní (sečtěte vše, co není uvedeno výše).

Je nutné přičíst i veškeré měsíční výdaje za finanční produkty, kterými můžou být splátka hypotéky nebo osobní půjčky, platba za životní a neživotní pojištění, příspěvky na spořící nebo investiční produkty.

Aktiva a pasiva - finly.cz

Otázka k zamyšlení:

 1. Máte představu, kolik si z veškerých svých výdajů spoříte na  budoucí výdaje?

  Pasiva (označeno červeně)
  jsou peníze, které jednou vydáte (utratíte) a už je nikdy neuvidíte. Aktiva (označeno zeleně) jsou peníze, které vydáte (spoříte), ale v budoucnu je použijete na vzdělání dětí, spokojenou penzi, rekonstrukci domu, nákup auta nebo pravidelnou dovolenou. Jestliže ve svých výdajích nemáte položku aktiva, budete si muset na vše půjčit a opět platit úroky.

 2. Myslíte si, že by toto důležité vzdělání mohlo být zajímavým benefitem pro vaše zaměstnance? V dnešní době již existují společnosti, které se specializují výhradně na kurzy finančního vzdělávání zaměřené na plánování osobních financí. Aktivní jsou i neziskové organizace, které mají primární cíl vzdělávat děti a přinášet toto vzdělání především na základní a střední školy. Jednu z takových podporujeme a věříme, že v brzké době získá finanční vzdělávání své pevné místo i v českém školství.

Chytrý tip na závěr

Jestliže máte v plánu zlepšovat finanční zdraví svých zaměstnanců, vyzkoušejte si daný kurz nanečisto. U nás tomu říkáme pilotní projekt. Pozvěte na něj i zástupce vaší společnosti s rozhodovací pravomocí. To vám usnadní reálné spuštění směrem k zaměstnancům.

Jednoduše řečeno, pokud po někom chcete, aby vám schválil výdaje na vzdělávání, měl by si danou službu (kurz) osobně vyzkoušet. Co vy, koupili byste si nové auto, aniž byste se v něm alespoň pár kilometrů projeli? Osobní zkušenost je prostě nejlepší cesta, jak nekupovat zajíce v pytli.