Nové strategické plánování

Jednostrannému strategickému plánování, které není ničím jiným než řízeným pochodem vojska do nejisté budoucnosti, odzvonilo. Jeho místo dnes zaujímá přístup založený na spolupráci, který je mnohem přirozenější a vidí plánování jako akční cyklus zahrnující vývoj, realizaci i hodnocení celé strategie. Plánování bylo doposud věnováno jen málo prostoru pro experimentování a to je nyní podle odborníků třeba změnit. Změny lze dosáhnout například pomocí následujících tipů:

- Vytvořte přesvědčivou vizi. Společnost **Disney** ji vidí například v tom, činit lidi šťastnými.
- Posuňte se od řízení výsledky k řízení pro výsledky. Zaveďte například metodu Balanced Scorecard.
- Rychle vytvořte koncept strategického plánu.
- Vytvořený pán zveřejněte. Umístěte jej na stěny a do počítačů zaměstnanců.
- Zajistěte, aby plán zaměstnance povzbuzoval.
- Vytrvejte, nepodléhejte názorům panikářů, kteří vám nedůvěřují.
- Zajistěte, aby proces vývoje a uplatňování plánu pokračoval.
- Buďte vždy sami sebou, jedině pak vás zaměstnanci přijmou jako vůdce.
- Uvolněte se a užijte si trochu legrace.

Strategické plánování nemusí být vůbec nudné ani složité. Již Aristoteles řekl: „To, co se musíme naučit dělat dříve, než to budeme umět se naučíme tím, že to budeme dělat.“ Přesně na tomtéž principu pak funguje strategické plánování.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher