Nové koště dobře mete

Velmi často se setkáváme se situací, kdy do firmy přijde nový manažer, často ze zcela jiného oboru, a začne dělat změny. Někteří zaměstnanci na něj hledí s obdivem a s nadějí a jsou zvědaví, jaká pozitiva jim změny přinesou. Je zde však i druhá skupina zaměstnanců, kteří jsou spíše skeptičtí – ti pak mohou být neprávem označeni za nepružné a „ze staré školy“ a z kruhu svých kolegů vyloučeni pro svou údajnou neschopnost držet krok se změnami.

Firmy a manažeři by se neměli spoléhat na to, že je v dobách radikálních změn loajální zaměstnanci podrží. Efektivity je možné dosáhnout jedině tehdy, když budou všichni členové týmu spolupracovat, a to i ti „ze staré školy“. Na změny je nutné všechny pečlivě připravit a seznámit je s kulturou nové organizace. To platí i pro management – původní vedoucí by měli informovat ty nově příchozí o všech aspektech firemní politiky a o tom, jaké nástrahy je mohou při implementaci změn čekat.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com