Nikdy nevíte, kdy se bude dobrá pracovní morálka hodit

Věděli jste, že na morálku na pracovišti má velký vliv to, jak jsou zaměstnanci v práci šťastní a jak je jejich manažeři inspirují?

Mnoho manažerů může čelit tomu, jak své zaměstnance motivovat a ty nejlepší si udržet v době propouštění. Pokud existuje na pracovišti dobrá morálka, tak by to neměl být problém ani pro jednu ze stran. Dobrá morálka je například to, když lidé dokážou oddělit své emoce a city od projektového vedení a dosažení cílů. Aby dobrá morálka fungovala, je však třeba, aby také správně fungoval manažer.

Lidé pracují dobře a efektivně, když vědí, že jsou součástí nějakého projektu a vidí výsledky své práce. Pokud se společnost nebo jen práce v týmu dostanou do krize, měl by manažer poslouchat zlepšovací návrhy svých zaměstnanců a měl by s nimi o nich diskutovat.

Pokud se společnost dostala do situace, že bude muset propouštět, měl by manažer osobně a soukromě mluvit s každým, koho se to týká a nabídnout mu pokud možno nějakou alternativu.

Lidé by měli cítit nějakou zodpovědnost za svou práci ve firmě a za firmu samotnou. Od vedení by měli dostat prostor, který zároveň upevní morálku.

-pk-
Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek