Nezbytné, ale nedostačující!

Za dobu, kdy kouč Michael Gerber spolupracoval s tisíci vlastníky malých firem, objevil jeden často nepochopený zákon porušovaný všude, kam se jen podívá. Je to zákon „nezbytné, ale nedostatečné“. Zkuste rozebrat svůj podnik kousek po kousku. Můžete určit, co je nezbytné pro jeho úspěch, ale nedostatečné pro vytvoření požadovaných výsledků? Vzrůstající tržba je jeden příklad. Rostoucí příjmy jsou vždy nutné (nebo žádané), ale obvykle samy o sobě jsou nedostatečné bez rostoucího hrubého zisku. Rostoucí hrubý zisk je také nezbytný, nicméně bez zvyšujícího se čistého zisku je sám o sobě rostoucí hrubý zisk nedostatečný, aby vyprodukoval výsledky, jaké chcete. A tohle vše může být stále nedostačující, pokud máte neadekvátní kapitalizaci k podpoře růstu. Zkrátka bez nezbytné kapitalizace se můžete snažit růst jak chcete a nebude vám to nic platné.

Kamkoli se ve svém podniku podíváte, všude najdete nezbytné, ale nedostatečné kategorie. Váš podnik je čistý, ale vizuálně nezajímavý. Interiér je čerstvě vymalovaný, ale barvy jsou psychologicky špatně zvolené pro váš hlavní demografický typ zákazníka. Vaši prodejci jsou zdvořilí, ale mají nedostatečné znalosti o prodejním procesu. Nebo mají dostatečné znalosti, ale každý popisuje váš podnik a produkty odlišně. Nezbytné, ale nedostatečné.

Jak napravit tuto situaci? Sepsat všechny výsledky, kterých chcete dosáhnout, pečlivě prozkoumat každý aspekt celého podniku. Vytvořit organizační schéma detailně popisující každou funkci a pozici. Potom uspořádat každou pozici podle výsledků, za které zodpovídá. Nikdo na dané pozici nebo v dané funkci není sám o sobě dostačující pro dosažení požadovaných výsledků, ale každý z nich je nezbytný pro vyprodukování konečného výsledku – vysoce úspěšného byznysu. Ptejte se: Je to nezbytné? Je to dostačující? Pokud to není nezbytné, nedělejte to. Pokud je to nedostačující, co dalšího je nezbytné pro dosažení dostatečnosti?

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com