Nezávislí ředitelé společností

Před deseti lety byl podíl ředitelů amerických společností, kteří před svým nástupem nebyli svázáni s chodem dané společnosti, 66 % z celkového počtu ředitelů. V loňském roce se tento podíl zvýšil na 78 %. Podobný trend lze vysledovat i v jiných státech, např. ve Velké Británii. Jak dokazují výzkumy, investoři jsou ochotni platit ředitelům správních rad velké prémie za dobře řízené společnosti, tj. takové společnosti, kde většina členů správní rady nemá vazby s managementem společnosti.

Nalézt vhodného člověka na pozici nezávislého ředitele správní rady je však obtížné, neboť tito lidé jsou již často smluvními podmínkami vázáni u jiných společností a tyto podmínky jim neumožňují spolupracovat s další společností. Nemenšími překážkami jsou také časová vytíženost těchto lidí, jejich pravomoci a strategie řízení společnosti. Velkou roli hraje samozřejmě i otázka odměňování. Článek se zabývá řídicí úlohou nezávislých ředitelů, kteří nemají předchozí vazby na výkonné složky společností, uvádí řadu příkladů z praxe a zamýšlí se i nad otázkou odměňování těchto osob.

*Datum vydání:* II/2001
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist