Než půjdete na další nudnou poradu

Mnoho pracovníků zná tu situaci, kterou popisuje autor článku. Zúčastnil se firemní porady, na které byl doslova uvězněn dvě úmorné hodiny. Jednoduše měl pocit, že fyzikální zákony přestaly fungoval a čas se v průběhu porady zastavil. Jeho účast byla zcela zbytečná, pouhá ztráta času. Výzkumy uvádějí, že pracovníci stráví na poradách v průměru asi 500 hodin ročně. Jak ovšem dodává autor článku, nikdo dosud nespočítal, kolik aspirinů musejí přitom zkonzumovat, aby na poradách vydrželi.

Porady je třeba organizovat tak, aby účastníky neokrádaly o drahocenný čas, nýbrž jim skutečně něco dávaly. Účastníci by na poradách měli být produktivní, měli by mít zájem diskutovat o daném problému a nikoli si stále ve svém zápisníku překreslovat architektonickou podobu své zahrádky. Základem organizace produktivních porad jsou následující kroky:

- Jestliže nemáte jasný důvod k pořádání porady, nepořádejte ji.
- Respektujte připravenou agendu, neberte ji však smrtelně vážně.
- Nesvolávejte porady za účelem diskuse o věcech, které jsou již předem rozhodnuty.
- Uvědomte si důležitost vedení dialogu a skutečně jej na poradách veďte.
- Sledujte své projevy na poradách. Nemluvíte příliš dlouho? Nezdržujete? Nasloucháte ostatním?
- Každou poradu ukončete zhodnocením dosavadního vývoje firemní situace a diskusí o možnostech zlepšení.
- Zbytečně porady neprodlužujte.
Zdroj: Better Workplace Now - server amerického konzultanta Toma Tereze s tipy pro lepší pracoviště
Zobrazit přehled článků ze zdroje Better Workplace Now