Nevyužíváme plný potenciál BI

Od roku 1964, kdy výzkumník M. S. Scott Morton přišel s termínem „podpůrný rozhodovací systém“, se technici snaží vybudovat systém, který pomůže manažerům pochopit, co se děje uvnitř a vně jejich firem a být schopni dělat lepší taktická a strategická obchodní rozhodnutí.

Morton byl velice úspěšný, což se již ale nedá říci o mnohých z jeho následovníků. Inteligentní systémy ranných devadesátých let, které měly pomoci obchodníkům, byly problematické již v samém začátku. Během posledních pěti let se ale BI (Business Intelligence) zjednodušila a je, v současné době, široce používána. Začíná se tedy plnit dávný sen o rychlejším a přesnějším rozhodování díky informační technologii? Odpověď je, že ano, soudě dle výsledků nedávné studie, kdy čtyři z pěti uživatelů BI tvrdí, že tyto systémy přináší měřitelné a pozitivní výsledky.

Podle L. Sullivana, ředitele LexikNexis Group, BI téměř absolutně zlepšila obchodní hodnotu. „Je krevním řečištěm obchodu. Je centrem všeho, co naši zákazníci dělají.“ Od roku 2000 tato firma zvedla obrat o 40 mil. USD a snížila náklady díky použití BI v marketingu a zákaznických službách. Využívají BI pro segmentaci zákazníků a identifikaci prospektů.

Inteligenční software je ale jen tak dobrý, jako lidé, kteří jej používají. Procento vedoucích pracovníků, kteří tento nástroj používají, je vyšší než v roce 2003. Navíc BI nevyužívají už jen vrcholoví manažeři. Třetina uživatelů BI šla ještě dál. Inkorporovali BI tak, že se stala každodenním nástrojem pro většinu zaměstnanců. Stejně jako zvýšíte hodnotu telefonní nebo počítačové sítě, když ji začne využívat více lidí - čím větší procento lidí ve vaší firmě využívá BI, tím spokojenější se systémem budou.

Otázkou dnes tedy není, zda tyto systémy přinášejí hodnoty, ale jak z nich dostat ještě víc. Je stále prostor, jak to zlepšit: třetina respondentů stále není spokojena s informacemi, které má k dispozici. To je číslo, které se od posledního průzkumu před dvěma roky nezměnilo. Přestože většina respondentů uznává BI jako prostředek, jak získat náhled do vnitřních operací a vylepšit finanční výkonnost, pouze asi polovina uznává BI také jako prostředek, který může zvýšit obrat pomocí optimalizace cen a identifikace obchodních příležitostí.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight