Networking jako metoda osobního rozvoje

Článek je shrnutím knihy Effective Networking for Professional Success (1996), jejíž autor považuje networking (vytváření sítě vztahů), za jednu z možností vyrovnání se s nejistotou doby, za všestrannou metodu, jež může pomoci jak při hledání zaměstnání, tak při uzavírání kontraktů či jiných obchodních jednáních. Je užitečná při překonávání nepřirozeného studu či strachu z neúspěchu a odmítnutí. Zde je několik jeho rad:

Vybudováním síťě partnerů si udržujete kontakt s novými příležitostmi, počet kontaktů stále zvyšujte, účastněte se společenských setkání. Ujasněte si, jak si můžete být se svými kolegy navzájem prospěšní. Definujte svůj cíl a zvolte správnou techniku k jeho dosažení. Zvykněte si být komunikativní, poznávejte své síťové partnery důkladně – nejen vyměnit si telefonní čísla a vizitky, ale měli byste vědět, jaké jsou jejich koníčky, kdy se narodili a podobně.

Buďte přívětiví, přímí a jistí si tím, co dokážete. K oceňovaným schopnostem patří i umění pustit druhého ke slovu. Pokud chcete být mezi ostatními vidět, mějte vlastní názor, účastněte se aktivně jednání v podniku, pište do odborných časopisů. K tomu, aby si vás lidé zapamatovali, pomohou i netradiční vizitky či rozumná změna vzhledu.

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR