Nepodceňujte budoucnost firmy

Jednou z nejchoulostivějších otázek rodinné firmy je, jak má vlastník, který odchází do důchodu rozdělit firmu, když někteří jeho potomci ve firmě pracují a jiní ne. Pokud ti „venku“ dostanou akcie bez hlasovacích práv, nebo vůbec žádný podíl, může se stát, že to rozhodí jejich vztah s těmi „uvnitř“. Pokud ale dostanou možnost zasahovat do rozhodování o firmě, může se stát, že jejich neznalosti způsobí vážné konflikty.

Odborníci doporučují, aby rodiny myslely „o krok napřed“ a začaly diskutovat na téma, jak naloží s rodinným podnikem včas. Také se shodují na tom, že by se měli všichni členové rodiny informovat pravidelně o situaci a historii firmy bez ohledu na věk a postavení ve firmě. Většina se ale situací nezatěžuje až do doby, kdy starší generace začne plánovat odchod.

Někteří jsou ale toho názoru, že „odstřihnout“ příbuzenstvo tím, že se jim nedá podíl nebo jen akcie bez hlasovacích práv, je špatné. Mohou začít o firmě přemýšlet negativně, začít škodit a vyvolávat konflikty, které mohou firmu ohrozit.

Mělo by být také ujasněno, jakým způsobem budou vypláceny dividendy. Odborníci doporučují vyplatit část akcionářům a určitý podíl zisku znovuinvestovat do firmy.

-av-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal