Neplýtvá váš podnik energií?

Za mnoha firemními postupy se skrývá touha kontrolovat a prosazovat individuální zájmy na úkor celkové efektivnosti. Takové postupy jsou však jen ztrátou času a zbytečným stresem pro firemní osazenstvo. Proč tedy do nich vkládat nějakou energii, která by mohla být využita jinde a lépe? Článek nabízí vedoucí pracovníkům zamyšlení nad těmito otázkami:
- Kolik takových postupů naleznete ve své kanceláři, oddělení a celé firmě?
- Jaké množství vašich firemních postupů ovládá kontrola a ego jedné osoby?
- Kolik svého času i času ostatních pracovníků ztrácíte vývojem neefektivních postupů?
- Kolik času, peněz a energie se utrácí v neefektivním procesu kontroly?

Efektivní chod podniku je otázkou energie, času a peněz, ale také morálky. Další otázky k zamyšlení proto zní:
- Proč postupujete, tak jak postupujete?
- Kdo nebo co kontroluje dodržování vašich firemních postupů?
- Jakému účelu vaše postupy slouží?
- Které kroky je v postupech možné vypustit za účelem dosažení celkově vyšší efektivity?

Základní otázka při tom, kdy firemní postupy nefungují efektivně je však mnohem jednodušší: Co je třeba změnit? Nejprve je třeba odstranit nežádoucí kontrolu jedné osoby. To článek dokládá citací Alberta Einsteina: „Ve shonu najdi jednoduchost, v nesouladu najdi harmonii. Uprostřed potíží leží příležitost.“

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher