Nenápadné ukazatele stavu podnikové kultury

Úroveň podnikové kultury se projevuje v každodenním přístupu k práci, v řadě drobných detailů. Hlavními oblastmi, kde může manažer podle drobností zjistit, jak na tom firma z tohoto hlediska je, jsou například podniková setkání (Chodí na ně jejich účastníci včas a připraveni, jsou porady efektivní?), zacházení s podnikovou technikou – telefonem, e-mailem, internetem a intranetem. (Zda odpovídají lidé na vzkazy v elektronické poště či telefonním záznamníku, má-li každý pracovník vlastní e-mailovou adresu a možnost přístupu k síti…)

Další oblastí je rozhodování a pravomoci – mají jednotlivci i skupiny určitou možnost samostatného rozhodování a přispívání vlastními nápady? Umožňuje špičkový management zaměstnancům podílet se na strategickém plánování, nebo jsou důležitá rozhodnutí sdělována pouze vedení a vyvoleným manažerům? Způsob organizace pracovní činnosti a podniková politika také mnoho napoví - je možno účastnit se pracovních porad i v jiných odděleních, a to i v případě, že časově kolidují s mítinkem jeho domovského oddělní?

Jsou dobré výkony odměňovány? A jak často? Má každý k dispozici příručku definující podnikovou etiku a zásady? Řídí se těmito pravidly také manažeři? Jakou úlohu hraje ve společnosti její právní oddělení? Zabývají se pracovní porady řešením problémů a diskusí o projektech, nebo sestávají převáženě ze stížností na vedení? Má jakýkoliv zaměstnanec možnost hovořit s managementem společnosti? Zodpovězením těchto a dalších otázek lze získat vhled do stavu společnosti a udělat si jakousi osobní analýzu.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online