Několik tipů pro dezorganizované manažery

Někteří manažeři nad sebou v urputné snaze všechno perfektně řídit ztrácejí veškerou kontrolu. Nejsou nijak organizovaní, pohybují se v neustálém chaosu a nevědí, jak z něho ven. Mnozí si dokonce ani neuvědomují, že existuje něco jiného než stres a chaos a denně tak za sebou v práci zanechávají frustrované zaměstnance, nedokončené úkoly a osoby, které jejich selhání musí takříkajíc „žehlit“. Měli by si proto vyšetřit alespoň malou osobní chvilku na zamyšlení nad vlastním počínáním a uvědomit si svou neorganizovanou činnost. Pak mohou přistoupit k lepšímu uspořádání toho uspěchaného světa, který je obklopuje – například pomocí těchto doporučení:

- Uvědomte si, že chaos obklopuje i ostatní lidi.
- Uvědomte si, že s vlastní dezorganizací můžete něco udělat.
- Organizovat začněte každý den ráno.
- Sestavte si seznam týdenních priorit. Začněte s tím, o čem víte, že během týdne nepůjde odložit. Ke každému bodu si poznamenejte datum, místo a orientační dobu trvání. Poté si zapište druhořadé priority, které je třeba během týdne také zvládnout, ale flexibilněji. U každé takové činnosti si opět poznamenejte časové rozmezí. Určete také činnosti na třetí úrovni, které by bylo dobré udělat, ani není to nevyhnutelně nutné. Seznam mějte neustále při sobě.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online