Několik tipů, jak zajistit efektivní "elektronickou výuku"

Elektronickou výuku (e-learning) je sice možno realizovat jako samostudium, ne každý však dokáže z této formy vytěžit maximální přínos. Skupina odborníků **eLite** proto publikovala závěry ze svého výzkumu, který se převážně týkal motivace.

- zaměstnanec (resp. studující) musí vidět souvislost kurzu se svými potřebami,
- kurzu by se měli účastnit také sami manažeři a školitelé,
- podněty je třeba přizpůsobit hodnotám atd.

V průběhu kurzu je dobré využívat stávající vědomosti účastníků, zajistit jim určitý kontakt s lidmi a podnítit jejich zvědavost. Po skončení kurzu by měla následovat motivace k přenosu nabytých znalostí na pracoviště (např. uspořádání oslavy ukončení kurzu apod.).

Výsledky by měly posloužit také ke zdokonalení kurzu.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com