Několik rad pro vedení obtížné diskuse

Článek přináší několik typů, jak vést smysluplnou diskusi i v případech, že jde o řešení obtížného problému: Sestavte program setkání, který zopakujete před zahájením – účastníci budou vědět, co je čeká. Pečlivě se na debatu připravte – zhodnoťte, zda se váš projev skutečně zabývá podstatnými otázkami a není příliš časově náročný. Pozor na přílišné používání žargonu a odborného slangu. Určete, která témata jsou důležitá a na ně se zaměřte. Udržujte si kontrolu nad průběhem diskuse – stanovte hned na počátku základní pravidla – jaký bude čas vymezený jednotlivým účastníkům, příležitost říci svůj názor by měl mít každý.

V případě vzkypění emocí zachovejte chladnou hlavu – začíná-li dialog přerůstat v osobní útoky, upozorněte, že důležité je vyřešit problém, a nikoliv se hádat. V případě, že jde o skutečně kontroverzní téma a lidé ztrácejí kontrolu, zkuste uklidnit situaci větou typu: „…vím, že není jednoduché to vyřešit, a rád si o tom pohovořím i později, musíme dát ale příležitost promluvit i ostatním…“ a upozorněte na pravidla, která byla odsouhlasena. Nenechejte se odvést od tématu, sledujte, zda účastníci neodbočují k otázkám, které se řešení netýkají. Naslouchejte pozorně a nepřerušujte účastníka, pokud neznáte odpověď, přiznejte to. Zakončení setkání by mělo mít určitou eleganci – na závěr shrňte, k čemu jste došli a jaké budou další kroky.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online