Několik ověřených tipů, jak skutečně dosáhnout diverzity

Ilustrační snímek

Mnohé výzkumy ukazují, že pokud chcete podporovat a posilovat diverzitu ve své organizaci, je důležitá snaha a zodpovědnost top manažerů. Diverzita a otevřená kultura by pro ně měly být prioritou. Jsou pro to obchodní a nakonec i morální důvody. Web mckinsey.com s námi sdílel několik konkrétních opatření, která můžete použít právě pro to, abyste bojovali s genderovou nerovností i s ostatními typy diskriminace.

Kritéria stanovte dopředu

Když máme dva kandidáty, muže a ženu, a jeden z nich má více zkušeností, zatímco ten druhý má lepší vzdělání, potom podle výzkumu spíše zvolíme za rozhodující kritérium to, které bude hrát ve prospěch mužského kandidáta. Hodnotitelé si to prostě nějak zdůvodní. Proto je vždy lepší stanovit si kritéria předem.

Mentorský program musí být inkluzivní

Dostatek příležitostí k navazování kontaktů je nezbytný pro posilování diverzity. Tyto programy však musejí být inkluzivní a musejí zahrnovat i seniorní lídry.

Nábor, mzdy, povýšení: Vše reportujte

Pomůže vám to vytvořit transparentní prostředí, a navíc tak uniknete zajetí předsudků. Manažeři by proto měli vyžadovat reporting ohledně toho, jak se to v organizaci má s podporou diverzity.

Buďte slepí k pohlaví

Soustřeďte se na data spíše než na subjektivní měřítka, jako jsou osobní sympatie nebo cokoli jiného z oblasti mezilidských vztahů. Pokud se vám nezdá, jak se chová žena, zeptejte se sami sebe, zda by vám chování vadilo i v případě, že by se tak choval muž.

Tip pro ženy: Obhajujte širší skupinu

Jak se vypořádat s normativními stereotypy, které ženám znesnadňují asertivně hájit jejich vlastní zájmy? Měly by se snažit zároveň se svými obhajovat i zájmy nějaké širší skupiny. Tak například žena, které jde o bonus, by měla obhajovat to, aby bonus dostalo celé oddělení. Potom je minimalizováno riziko, že se ostatní budou na asertivní a sebevědomé vystupování ženy dívat jako na něco nepatřičného.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company