Neignorujte nehmotná aktiva

Každý odchod s sebou nese určitá nehmotná aktiva, jejichž přínos se často obtížně měří. To ale neznamená, že nejsou důležitá. V současné době naopak hrají velice významnou roli v celkové hodnotě podniku. Ekonomové uvádějí, že nehmotná aktiva (např. image značky nebo podíl na trhu) tvoří dnes v podnicích již 25% celkové hodnoty. Článek v této souvislosti uvádí tři nejběžnější mýty:

- Nehmotná aktiva vždy zůstanou taková, jaká sou.
- Nehmotná aktiva nemají žádnou hodnotu.
- Dobrá rozhodnutí vznikají pouze na základě faktů.

Rozhodně není nemožné převést nehmotná aktiva do hmotné podoby. Článek uvádí, že k tomu stačí čtyři logické kroky. Nejprve je třeba vyvarovat se kontroverzních premis jako je například „budeme naše odvětví vést v duchu inovace.“ Dále je třeba vytvořit určitý vzorec chování, například měření spokojenosti zákazníků na základě vyššího hrubého příjmu z daného obchodu. Pak přichází na řadu měření. To může spočívat v rozhovorech se zákazníky, zaměstnanci, partnery, dodavateli a průmyslovými analytiky nebo ve vyhledávání odborných studií na Internetu. Poslední krok pak spočívá v usuzování (jestliže nastane to a to, pak…).

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com