Nebraňte se novým nápadům

Dobré nápady by neměly přicházet vniveč. Vyvarujte se proto všeho, co by mohlo vytvářet dojem, že dobré nápady jsou u vás ve skutečnosti považovány spíše za čas ztracený planým vymýšlením.

Povzbuzujte své lidi, aby s vámi ochotně sdíleli nápady. Nesmějí mít pocit, že jejich myšlenky a dobré nápady budou šmahem zamítnuty.

Ilustrační snímek

Poznatky a názory zaměstnanců mohou znamenat skutečnou změnu pro vaše podnikání. Riziko spočívá v tom, že na vašem pracovišti už možná existuje taková atmosféra, že to lidé prostě dopředu vzdají a nikdy nikomu o svých nápadech na zlepšení neřeknou.

Pokud má například pracovník zákaznického servisu ve vaší firmě, co se s ním děje? Které z následujících prostředí nejlépe popisuje vaši společnost – a nechcete se pokusit to změnit? Tuto otázku nám pokládá článek na webu management-issues.com.

1) Apatie živená negativními zkušenostmi

Přemýšlení není žádoucí. Žádný pokus přijít s novým nápadem prostě nikdy nebyl odměněn. Způsob, jakým se věci dělají dnes, je totiž obecně vnímán jako ten definitivně nejlepší. Jakýkoli nový nápad je tak jen vnímán jako potenciální problém a nesnáz.

2) Nestojí to za to

Manažeři považují nápady za něco jednoduchého, na čem jim nemusí moc záležet. Kreativitu vnímají jako protiklad produktivity a něco, co ji snižuje. Nové myšlenky jsou tak důkladně kritizovány a rozebrány, že z nich nic nezůstane, nemají prostě žádnou šanci. A pokud je zaveden proces zpracování a vyhodnocení návrhů na zlepšení od zaměstnanců, tak prostě nefunguje.

3) Nové myšlenky jsou vítány

Nový nápad? Skvěle! Každý přece ví, jak hodnotné nové nápady jsou. Lídři se snaží nové nápady vyzkoušet a zhodnotit. Pro nové návrhy a nápady existuje dobře fungující proces hodnocení. Manažeři často dobré nápady podporují a sami prosazují. Vědí totiž, jak důležité jsou.

Často je oceňována zvědavost a zpochybňování stávajících východisek a předpokladů. Zaměstnanci využívají své odborné znalosti jako výchozí bod pro přispění ke společné snaze, ne jako obranný mechanismus, který by využívali pro to, aby zachovali aktuální stav věcí. Lidé i týmy jsou vyzýváni k tomu, aby se nebáli hranic a snažili se je překročit.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues